Dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.02.2018 r.
Data publikacji: 2018-01-30
Data publikacji wyników postępowania: 2018-02-06

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprzętu biurowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.02.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale;
za cenę 8 196,72 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.