Wykonanie Zabezpieczenie Przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej
Data publikacji: 2018-01-30
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-08

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J.
Parszczyce dz. Nr 9/21
84-110 Krokowa
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i
Urządzeń Wodnych „INWESTMEL”
Sp. z o.o.,
82-300 Elbląg,
ul. Warszawska 132
Partner konsorcjum:
DABI SM Budny
Sp. z o.o., Sp. komandytowa
ul. Włościańska 32
43-518 Ligota

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 020-040819.pdf ( 77,63 KB )pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf ( 776,17 KB )pdf icon
 3. Załącznik do SIWZ nr 1 (do wypełnienia przez wykonawców).docx ( 19,52 KB )docx icon
 4. Załącznik do SIWZ nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) .pdf ( 82 KB )pdf icon
 5. JEDZ (wersja xml).xml ( 126,84 KB )xml icon
 6. Załącznik do SIWZ nr4 Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.zip ( 184,8 MB )zip icon
 7. Załącznik do SIWZ nr 3 wzór umowy.pdf ( 1,1 MB )pdf icon
 8. Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej.pdf ( 17,74 KB )pdf icon
 9. Wyjasnienia tresci SIWZ z dnia 22.02.2018 roku - pytania 1-60.pdf ( 384,84 KB )pdf icon
 10. Zmiana treści osłoszenia z dnia 22.02.2018.pdf ( 71,31 KB )pdf icon
 11. Rysunek nr 6.1.pdf ( 629,28 KB )pdf icon
 12. Rysunek nr 6.2.pdf ( 511,54 KB )pdf icon
 13. Rysunek nr 6.3.pdf ( 824,53 KB )pdf icon
 14. Rysunek nr 6.4.pdf ( 382,2 KB )pdf icon
 15. Rysunek nr 6.5.pdf ( 418,85 KB )pdf icon
 16. Długości poszczególnych odcinków przegrod mobilnych.pdf ( 636,87 KB )pdf icon
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.03.2018 roku.pdf ( 70,82 KB )pdf icon
 18. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ ZMIANA SIWZ/ PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 02.03.2018 ROKU .pdf ( 545,62 KB )pdf icon
 19. Projekt umowy po zmianach z dnia 02.03.2018 roku.pdf ( 1,32 MB )pdf icon
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.03.2018.pdf ( 70,82 KB )pdf icon
 21. Wyjaśnienie treści SIWZ/Zmiana SIWZ, Przedłuzęnie terminu składania ofert z dnia 20.03.2018 roku.pdf ( 536,37 KB )pdf icon
 22. Wzór umowy po zmianach z dnia 20.03.2018.pdf ( 1,32 MB )pdf icon
 23. Przedmiar robót po zmianach z dnia 20.03.2018.xlsx ( 21,61 KB )xlsx icon
 24. Opis techniczny oraz uzpełnione rysunki .7z ( 664,37 KB )7zip icon
 25. Wyjaśnienia tresci SIWZ - Pytanie nr 186 z dnia 05.04.2018 roku.pdf ( 24,92 KB )pdf icon
 26. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09.04.2018 ROKU.pdf ( 54,94 KB )pdf icon
 27. Ogłoszenie o wyniku postepowania ZP-JBC-3800-3/18 z dnia 08.06.2018 roku.pdf ( 53,38 KB )pdf icon