Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. - Przepisy portowe ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 204, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 364 )