Szanowni Państwo,

Urząd Morski w Gdyni przygotowuje się do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na Wykonanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla scenariusza zniszczenia wałów dla powodzi o prawdopodobieństwie raz na 200 lat [H0,5%] Zamówienie należy wykonać zgodnie z „Metodyką opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w II cyklu planistycznym”

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i służy wyłączenie oszacowaniu wartości zamówienia

Uprzejmie proszę o przesyłanie formularza rozeznania rynku na adres dariusz.orlowski@umgdy.gov.pl do dnia 22.01.2018 r. do godziny 10:00
Data publikacji: 2018-01-17