Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu. Termin składania ofert do dnia 26.01.2018r.
Data publikacji: 2018-01-16
Data publikacji wyników postępowania: 2018-01-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.01.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Tedex SA ul.Człuchnowska 68A, 01-360 Warszawa, za cenę 44.256,60 zł brutto
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 20.699,00 zł brutto

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do poz. 13 zestawienia materiałowego dla części 1 zamówienia nie jest wymagane dopuszczenie MB APPROVAL 228.2. W związku z powyższym zaktualizowano zestawienie materiałowe dla części 1 zamówienia. Ponadto załączono formularz oferty.