Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki HSW. Termin składania ofert do dnia 22.01.2018r.
Data publikacji: 2018-01-15
Data publikacji wyników postępowania: 2018-01-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki HSW, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.01.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę „Energomasz” Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk za cenę 26.686,20zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.