Obsługa liniowa i handlingowa samolotu L410-UVP-E- LW Turbolet w roku 2018.
Data publikacji: 2017-12-14
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-27

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.12.2017 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta na kwotę 31 200 zł brutto złożona przez Pana Zdzisława Tumasza.