Dostawa maszyn przemysłu leśnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 13.12.2017r.
Data publikacji: 2017-12-07
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę maszyn przemysłu leśnego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.12.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
"LAS I OGRÓD" - service, Piotr Słupkowski, Łazy 22A, 46-325 Rudniki, SKLEP- SERWIS, ul.Wesoła 5, 97-300 Piotrków Trybunalski; za cenę 10 824,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.