Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-11-30
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-22

Zamawiający w postępowaniu:
1) Część I zamówienia - dokonał w dniu 18.12.2017 r. wyboru jedynej złożonej oferty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
2) Część III zamówienia- dokonał w dniu 18.12.2017 r. wyboru jedynej złożonej oferty: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk
ul. Arkońska 6 A4 80-347 Gdańsk
3) Część IV zamówienia - w dniu 14.12.2017 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
4) Część II zamówienia - w dniu 22.12.2017 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
5 )Część V zamówienia -w dniu 22.12.2017 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90 – 520 ŁódźZałączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ( 92,89 KB )pdf icon
 2. SIWZ.pdf ( 193,83 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr: 1A -1E (formularze ofertowe), Załącznik nr 2 (oświadczenie) oraz Załączniki, 3A - 3E (formularze cenowe) - w wersji edytowalnej .docx ( 85,63 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 4A - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: Ubezpieczenie jednostek pływających.pdf ( 77,03 KB )pdf icon
 5. Załącznik nr 4B - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: Ubezpieczenie samolotu Turbolet L-40 .pdf ( 69,35 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 4C - Opis przedmiotu zamówienia dla części 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej .pdf ( 40,73 KB )pdf icon
 7. Załącznik nr 4D - Opis przedmiotu zamówienia dla części 4: Ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu lotniczym .pdf ( 40,19 KB )pdf icon
 8. Załącznik nr 4E - opis przedmiotu zamówienia dla części 5: Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu.zip ( 231,69 KB )zip icon
 9. Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf ( 47,24 KB )pdf icon
 10. Zmiana ogłoszenia z dnia 07.12.2017 r.pdf ( 22,04 KB )pdf icon
 11. Zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu z dnia 07.12.2017 r.pdf ( 29,86 KB )pdf icon
 12. Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2017 r.pdf ( 17,94 MB )pdf icon
 13. Wykaz nr 1-wykaz pojazdów do OC (edytowalna wersja) .docx ( 31,62 KB )docx icon
 14. Wykaz nr 2 - ubezpieczenie NNW (edytowalna wersja) .docx ( 22,8 KB )docx icon
 15. Wykaz nr 3 - środki transportu do AC (edytowalna wersja).docx ( 23,05 KB )docx icon
 16. Wyjaśnienia z dnia 13.12.2017 r.pdf ( 32,71 KB )pdf icon
 17. Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2017 r.pdf ( 71,71 KB )pdf icon
 18. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx ( 16,65 KB )docx icon
 19. ogłoszenie o unieważnieniu części IV zamówienia.pdf ( 27,08 KB )pdf icon
 20. Ogłoszenie o wyniku - część I zamówienia.pdf ( 27,02 KB )pdf icon
 21. Ogłoszenie o wyniku - część III zamówienia.pdf ( 29,3 KB )pdf icon
 22. Ogłoszenie o wyniku - część II zamówienia.pdf ( 27,02 KB )pdf icon
 23. Ogłoszenie o wyniku - część V zamówienia.pdf ( 30,42 KB )pdf icon