Spotkanie w sprawie rybołówstwa

PrezentacjaW dniu 21 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Ustka odbyło się spotkanie branżowe w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Dyskusja poświęcona była proponowanym zapisom dotyczącymi sposobów uwzględnienia potrzeb rybołówstwa w projekcie planu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Przewodniczący Zespołu Doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele rybaków, Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Dziękujemy za liczne przybycie oraz konstruktywną dyskusję, która pomoże opracować projekt planu optymalnie uwzględniający potrzeby rybołówstwa.

Materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej.

 

Logo PO WER