Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin składania ofert do 30.11.2017r.
Data publikacji: 2017-11-23
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę środków czystości, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.12.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MERKURY A.Peplińska, ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia;
za cenę 49 733,08 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.