Badanie laboratoryjne próbek paliwa żeglugowego
na oznaczenie zawartości siarki metodą akredytowaną
PN-EN ISO 8754 lub PN-EN ISO 14596.
Data publikacji: 2017-11-22
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-05

W wyniku przeprowadzonego postępowania, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.12.2017 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Hamilton Poland S.A. w Gdyni złożona na kwotę 32 400 zł netto (90,00 zł netto za próbkę).