Zakup nowego sprzętu komputerowego
Data publikacji: 2017-11-21
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-07

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw.:
1) Cześć nr 1 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych drukarek wielofunkcyjnych - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
MARKOR Marek Koryczan
80-299 Gdańsk, ul. Feniksa 11

2) Cześć nr 2 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz systemu dysków sieciowych NAS - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
IT-GRAMS S.C.
80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1