Dostawa pneumatycznej tratwy ratunkowej RFD 20-to osobowej. Termin składania ofert do 23.11.2017r.
Data publikacji: 2017-11-17
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę pneumatycznej tratwy ratunkowej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.12.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp. K.,
ul. Łużycka 2A, 81-537 Gdynia; za cenę 14 514,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.