Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych 13-stronicowych na rok 2018
Data publikacji: 2017-11-17
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych 13-stronicowych na rok 2018, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.11.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Najdruk Tomasz Bogatko, ul. Torowa 9H, 35-205 Rzeszów za cenę 3 321 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.