Roboty podczyszczeniowe na Torze podejściowym i w basenie portowym w Porcie Tolkmicko

Roboty podczyszczeniowe na Torze podejściowym i w basenie portowym w Porcie Tolkmicko
Data publikacji: 2017-11-14
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-27

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy pzp., gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.