Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa dla gazociągu złoże "B-8" - Władysławowo ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3850, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 4379 )