Celem Zadania jest remont umocnienia kładek pieszych na wydmach w rejonie Cypla Helskiego zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Data publikacji: 2017-11-08
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-14

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona przez firmę:

HYDROBUILDING
Patrycja Rybak
Ul. Niemerzyńska 25/1
71-436 Szczecin
za cenę 72.000,00 zł netto