Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.11.2017r.
Data publikacji: 2017-11-07
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów biurowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.11.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H. KAS J.Kasperski Sp.J., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia
za cenę 45 567,71 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.