Naprawa umocnienia brzegu w Mechelinkach
Data publikacji: 2017-11-07
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-14

Urząd Morski w Gdyni niniejszym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona przez firmę:
Firma Handlowo-Usługowa, Michał Bogalecki 83-220 Skórcz ul. Podgórna 8, za kwotę; 71.200,00 zł netto