Dostawa paneli podłogowych wraz z podkładem i listwami wykończeniowymi. Termin składania ofert do 14.11.2017r.
Data publikacji: 2017-11-06
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę paneli podłogowych wraz z podkładem i listwami wykończeniowymi , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.11.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U.P. „Abler” Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń; Hurtownia nr 8, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia;
za cenę 10 940,69 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.