Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 14.11.2017r.
Data publikacji: 2017-11-02
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych,narzędzi ręcznych decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.11.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę FHUP "GALIK" Adam Galiński, ul. Żwirki i Wigury 3/15, 83-000 Pruszcz Gdański; za cenę 26 074,77 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.