Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 10.11.2017r.
Data publikacji: 2017-10-31
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia13.11.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ELKOND Sp. z o.o., ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok ;
za cenę 9 500,01 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.