Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. - Przepisy portowe ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3661, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 4159 )