Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu cateringu podczas przerw kawowych w ramach dodatkowych spotkań konsultacyjnych w ramach projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”
Data publikacji: 2017-10-26
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-03

Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu cateringu podczas przerw kawowych w ramach dodatkowych spotkań konsultacyjnych w ramach projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000” spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Kreska Catering Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk za cenę 5 750,00 brutto