Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego na budowie „Umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka”
Data publikacji: 2017-10-20
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-27

W postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Budownictwo i Geotechnika, Piotr Trzciński.
80-180 Gdańsk u. Guderskiego 2D/2