Dostawa przyczepy leśnej z ładowarką do transportu drewna. Termin składania ofert do dnia 27.10.2017r.
Data publikacji: 2017-10-19
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-31

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę przyczepy leśnej do transportu drewna, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 31.10.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Cemarol Sp. z o.o., ul. Główna 89,, 76-251 Kobylnica - za cenę 58.425,00zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.