Zakup urządzeń sieciowych
Data publikacji: 2017-10-18
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-30

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Zakup urządzeń sieciowych” decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.10.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy INNERGO Systems Sp z o.o.; za cenę 65.065,00 zł netto.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 23 października 2017 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami w załączniku: 'Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.10.2017'.
W związku z otrzymaniem w dniu 25 października 2017 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami w załączniku: 'Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.10.2017'.