Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej
Data publikacji: 2017-10-18
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-23

I. Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu w zakresie części I zamówienia – Dostawa kombinezonów asekuracyjnych-roboczych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 5 złożonej przez:
SIMBHP Spółka jawna Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki
ul. Borchardta 35
76-200 Słupsk
II.Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu w zakresie części II zamówienia – Sukcesywna dostawa kurtek oraz butów ciepłochronnych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:
TUKAN s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann
ul. Worcella 31
80-809 Gdańsk