Dostawa toaletowych produktów z papieru. Termin składania ofert do 23.10.2017r.
Data publikacji: 2017-10-12
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę toaletowych produktów z papieru, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25.10.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.P.H.U. "DRACHMA" Piotr Mokrzyszak, ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański ; za cenę 42 754,19 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.