Zaproszenie na branżowe spotkania konsultacyjne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

PZP POM - Nagłówek

Nawiązując do ustaleń podjętych na 2. spotkaniu konsultacyjnym dot. opracowania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 :200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uprzejmie informujemy, że w ramach opracowywania w.w. projektu planu odbędą się spotkania konsultacje poświęcone poniższym zagadnieniom:

Pierwsze z w.w. spotkań odbędzie się 17 października 2017 r. w Morskim Instytucie Rybackim – PIB w Gdyni (ul. Kołłątaja 1) w sali im. Prof. Demela w godz. 10.00 – 15.00. Celem spotkania jest dyskusja nad zapisami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dotyczącymi warunków dopuszczenia ruchu jednostek pływających przez obszar morskich farm wiatrowych (rybackich i handlowych). Spotkanie rozpocznie się dyskusją nt. możliwości przepływu jednostek handlowych / turystycznych przez obszar MFW. Panel dot. udostępniania farm na potrzeby rybołówstwa odbędzie się o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 

Logo PO WER