Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” i „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku"
Data publikacji: 2017-10-10
Data publikacji wyników postępowania: 2018-02-23

W wyniku przeprowadzonego postępowania jw.
1) w zakresie części 1 zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66 80-702 Gdańsk - część 1 zamówienia
2) w zakresie części 2 zamówienia: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.