Dostawa urządzeń pomiarowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 16.10.2017r.
Data publikacji: 2017-10-06
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń pomiarowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.10.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART Gabriela Łukowicz Marek Łukowicz Sp. Jawna, ul. Morska 93, 81-225 Gdynia ; za cenę 3 616,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.