Przebieg 2. krajowego spotkania konsultacyjnego

2. spotkanie krajoweW dniu 4 października 2017 r. odbyło się w Słupsku drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanego Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dziękujemy za liczne przybycie i konstruktywną dyskusję. Uwagi niezgłoszone podczas spotkania można przesyłać do dnia 11-go października 2017 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl (materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej).

Interaktywna mapa obrazującą przedwstępny podział obszaru morskiego na akweny o proponowanych funkcjach podstawowych jest dostępna po kliknięciu w poniższy link:

Mapa