Ustalenie przebiegu granic nieruchomości oraz utrwalenie na gruncie brakujących znaków granicznych w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Utrwalenie brakujących znaków granicznych należy wykonać poprzez stabilizację betonowych znaków geodezyjnych o minimalnej wysokości 70cm (znak musi wystawać co najmniej 20cm ponad powierzchnię gruntu). Usługę należy wykonać na odcinku km 25,1 – 35,9 wybrzeża morskiego w gminie Hel, zgodnie z zakresem przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do zamówienia.
Data publikacji: 2017-10-05
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-13

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOFIX mgr inż. Łukasz Oklak, 3 Brygady Szczerbca 4/9, 80-041 Gdańsk za kwotę 8118,00 brutto.