Zapewnienie dostępu do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz z bieżącą aktualizacją bazy przepisów.
Data publikacji: 2017-10-02
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-09

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Zapewnienie dostępu do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz z bieżącą aktualizacją bazy przepisów” decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.10.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; za cenę 14.145,00 zł brutto.