Dostosowanie oprogramowania i sprzętu firmy SAAB cywilnej sieci AIS-PL do potrzeb przesyłu danych w systemie W-AIS zgodnie z celem M7230 DAR, pt. „Morska świadomość sytuacyjna-zbieranie informacji”
Data publikacji: 2017-10-02
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-01

w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: ELSE Technical and Research Service Co.Ltd. Sp. z o. o. ul. Chodowieckiego 7 80-208 Gdańsk