Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni - Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation
Data publikacji: 2017-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-14

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu:
- w zakresie części I zamówienia - Dostawa licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SANSEC Poland S.A., ul. Prusa 2, 00 - 493 Warszawa;
- w zakresie części II zamówienia - Modernizacja infrastruktury IT, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SPRINT S.A. o/Gdańsk, ul. Budowlanych 64E, 80 - 298 Gdańsk.