Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
Data publikacji: 2017-09-29
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-26

w dniu 26.04.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1) w zakresie części 1 zamówienia: Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, Via Trieste 76, 48122 Ravenna, Italy.
2) w zakresie części 2 zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, Via Trieste 76, 48122 Ravenna, Italy.

W dniu 29.06.2018 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2018 r.

W dniu 17.08.2018 roku, wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 929/18) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego powtórnego badania i oceny w zakresie części 1 zamówienia: Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
konsorcjum firm:
PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
CYES MARITIME WORKS S.L. c/Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania
ROVERPOL Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

W dniu 17.08.2018 roku, wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 929/18) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego powtórnego badania i oceny w zakresie część 2 zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Konsorcjum firm:
PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
CYES MARITIME WORKS S.L. c/Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania
ROVERPOL Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 WarszawaZałączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówienia nr 2017-OJS187-382078-pl.pdf ( 165,99 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf ( 1022,99 KB )pdf icon
 3. Załącznik 1A, 1B, 2, 5A i 5B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawcę).docx ( 84,71 KB )docx icon
 4. Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf ( 1,63 MB )pdf icon
 5. Załącznik nr 4A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla części 1.pdf ( 679,29 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 4B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2.pdf ( 579,45 KB )pdf icon
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.10.2017 r. (pytania nr 1-7).pdf ( 94,1 KB )pdf icon
 8. Zawiadomienie o wniesieniu odwołaniu z dnia 10.10.2017 r..pdf ( 30,49 KB )pdf icon
 9. Załacznik nr 1 do Zawiadomienia o wniesieniu odwołania.pdf ( 3,37 MB )pdf icon
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.10.2017 r. (pytanie nr 8).pdf ( 42,36 KB )pdf icon
 11. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 20.10.2017 r..pdf ( 145,43 KB )pdf icon
 12. Spostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-146824-NF14-PL).pdf ( 92,89 KB )pdf icon
 13. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 09.11.2017 r..pdf ( 37,05 KB )pdf icon
 14. Spostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-157298-NF14-PL).pdf ( 80,43 KB )pdf icon
 15. Wyjaśnienia treści SIWZ / Zmiana SIWZ z dnia 14.11.2017 r. (pytania nr 9-398).pdf ( 3,51 MB )pdf icon
 16. Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy po zmianie z dnia 14.11.2017 r..pdf ( 1,63 MB )pdf icon
 17. Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót po zmianie z dnia 14.11.2017 r..zip ( 406,75 KB )zip icon
 18. Załączniki do wyjaśnień z dnia 14.11.2017.zip ( 112,19 MB )zip icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.11.2017 r. (pytania nr 399-400).pdf ( 53,01 KB )pdf icon
 20. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.11.2017 r. (pytania nr 401-404).pdf ( 65,79 KB )pdf icon
 21. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.11.2017 r. (pytania nr 405-422).pdf ( 167,86 KB )pdf icon
 22. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 24.11.2017 r..pdf ( 30,3 KB )pdf icon
 23. Załacznik nr 1 do Zawiadomienia o wniesieniu odwołania z dnia 27.11.2017 r..pdf ( 5,34 MB )pdf icon
 24. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 28.11.2017 r..pdf ( 32,42 KB )pdf icon
 25. Spostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-167736-NF14-PL (2).pdf ( 72,23 KB )pdf icon
 26. Wyjaśnienia SIWZ / zmiana SIWZ z dnia 13.12.2017 r. (pytania nr 423 - 470).pdf ( 744,31 KB )pdf icon
 27. Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 13.12.2017 r. .pdf ( 43,4 KB )pdf icon
 28. Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 13.12.2017 r. .pdf ( 477,07 KB )pdf icon
 29. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-176071-NF14-PL).pdf ( 72,2 KB )pdf icon
 30. Wyjaśnienia SIWZ / zmiana SIWZ z dnia 18.12.2017 r. (pytanie nr 471).pdf ( 52,38 KB )pdf icon
 31. Załącznik 1A, 1B, 2, 5A i 5B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawcę) po zmianie z dnia 18.12.2017 r..docx ( 84,88 KB )docx icon
 32. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 20.12.2017 r. (pytania nr 472-474).pdf ( 101,15 KB )pdf icon
 33. Infromacja otwracia z dnia 09.01.2018 r..pdf ( 220,2 KB )pdf icon
 34. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 09.01.2018 r..pdf ( 93,28 KB )pdf icon
 35. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf ( )pdf icon
 36. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (część 1 i 2 postępowania).pdf ( 22,94 KB )pdf icon
 37. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. I i II zamówienia) z dnia 17.08.2018 roku.pdf ( 77,3 KB )pdf icon
 38. Dokumentacja techniczna.zip ( 407 MB ) zip icon