Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-09-26
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-09

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01 - 673 Warszawa