Remont umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte
Data publikacji: 2017-09-18
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-10

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:

WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j.
Parszczyce, dz. 9/21, 84-110 Krokowa