Zaproszenie na 2. spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Część graficzna planu (v.0)Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. o godzinie 9.30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w Słupsku (wstępna agenda spotkania poniżej).

Formularz rejestracji dostępny jest na stronie pzp-sk2.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.

Wstępny projekt planu wraz z przykładowymi kartami konfliktów i synergii zamieszczono poniżej. Dokumentacja ta ma charakter roboczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym oraz do dalszych prac planistycznych.