Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. - przepisy portowe ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3027, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3426 )