Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego
na biurowy w miejscowości Stilo
Data publikacji: 2017-09-01
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-05

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno – Dekarskich Witold Labuda
ul. Pokoju 3
84-200 Wejherowo