W związku z realizacją projektu pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni” zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Urzędu Morskiego w Gdyni szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji projektu. Projekt będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Metodyką opracowania MZP i MRP od strony morza załączonymi do niniejszego zaproszenia.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i służy wyłączenie rozeznaniu rynku.

Rozeznanie rynku dot. realizacji projektu pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni”.
Data publikacji: 2017-07-31