Remont dla przeglądu pośredniego PRS jednostki pływającej „Kontroler-6” i „Hydrograf-7” w 2017 roku
Data publikacji: 2017-07-17
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-17

w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
a) w zakresie części 1 zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RUROSERW inż. Ryszard Szmit ul. Marynarki Polskiej 59 80-557 Gdańsk
b) w zakresie części 2 zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RUROSERW inż. Ryszard Szmit ul. Marynarki Polskiej 59 80-557 Gdańsk