Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony lądu
Data publikacji: 2017-06-29
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-09

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania j.w. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
Zakład Remontowo - Budowlany "BROMIX" Sp. jawna
Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir
80 - 537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35