Sprawowanie nadzoru naukowo technicznego podczas opracowywania projektów obiektów hydrotechnicznych, mostowych i drogowych w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Data publikacji: 2017-06-29
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-03

w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę:

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk