Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół podmorskiego rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie - na odcinku od Władysławowa w głąb morza terytorialnego ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2228, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 2660 )