Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony lądu
Data publikacji: 2017-06-09
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-23

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie.